Fiskalne kase

Od samog početka uvođenja fiskalnih uređaja pozicionirali smo se kao pouzdan partner u prodaji i održavanju fiskalnih kasa na području centralne Srbije. Ovlašćeni smo distrubuter fiskalnih uredjaja renomiranih proizvođaća Galeb i HCP

Pri kupovini fiskalnog uređaja, naša služba prodaje besplatno vrši kompletnu predaju dokumentacije Poreskoj upravi koja je potrebna za fiskalizaciju. Proces fiskalizacije traje dva - tri dana.

Nakon izvršene fiskalizacije, Vaš fiskalizovani uredjaj preuzimate u našem servisu gde ćemo vam pružiti besplatnu obuku za samostalni rad na fiskalnom uređaju i upoznati sa zakonskim obavezama vezanim za korišćenje fiskalnih uređaja. Unos artikala u fiskalnu kasu je besplatan ako nam isti dostavite u elektronskoj formi.

Prilikom preuzimanja fiskalizovanog fiskalnog uređaja, potpisujete Ugovor sa nama o održavanje u garantnom i vangarantnom roku, pravima i obavezama u skladu sa Zakon o fiskalnim kasama.

U ponudi imamo i preteće uređeje kao što su bar kod čitači i fioke za novac, kao i potrošni material, termo rolne, fiskalni set (knjiga dnevnih izveštaja, nalog za ispravku, fiskalni paragon blok A5 i A6 …).

Nakon odabira fiskalnog uređaja, da bi se isti fiskalizovao, potrebno je da nam dostavite sledeća dokumenta:

  • Rešenje iz APR-a
  • PIB-a obrazac
  • Potvrda o izvršenom evidentiranju PDV-a (ukoliko ste u sistemu PDV-a)
  • Depo karton iz poslovne banke
  • Lična karta ovlašćenog lica

Pri defiskalizaciji fiskalnog uređaja, potrebno je da nam dostavite sledeća dokumenta:

  • Rešenja o zatvaranju iz APR-a
  • Vaš fiskalni uređaj i servisnu knjižicu

Vaš fiskalni uređaj na kome je izvršena defiskalizacija, preuzimate u našem servisu zajedno sa rešenjem o defiskalizaciji i zahtev za raskid ugovora za SIM karticu koja se nalazi u GPRS uređaju.

Ribbon partner koji garantuje i štedi Vaš novac.