Prateća kancelarijska oprema

Računske mašine i digitroni, mobilni i fiksni telefoni, ,eksterne baterije za mobilne telephone, digitalne kamere,
Papir za štampače i fotokopire, Fiskalne trake…

Ribbon partner koji garantuje i štedi Vaš novac.